WDSL
ID:
PIN:
Prędkość:
Prędkość
Okres umowy:
Czas trwania umowy
Opcja:
Wskaźniki jakości

W trosce o naszych Klientów Firma Interkonekt stale monitoruje i analizuje jakość swoich usług. Dzięki temu możemy spełniać najwyższe standardy obsługi Klienta.

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2012

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci Internet: 3 dni
Procentowy wskaźnik uszkodzeń usuniętych w ciągu jednego dnia roboczego: 83 %
Procentowy wskaźnik uszkodzeń usuniętych w ciągu dwóch dni roboczych: 100 %

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok  2011

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci Internet: 3 dni
Procentowy wskaźnik uszkodzeń usuniętych w ciągu jednego dnia roboczego: 78 %
Procentowy wskaźnik uszkodzeń usuniętych w ciągu dwóch dni roboczych: 100 %

Powyższe wskaźniki przedstawiamy  na podstawie art. 63 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16. 07. 2004 r.

innowacyjna gospodarka