WDSL
ID:
PIN:
Prędkość:
Prędkość
Okres umowy:
Czas trwania umowy
Opcja:
Jak pobrać elektroniczna fakturę?

Użyutkownicy przeglądarki Mozilla Firefox mogą takze rozwiązać ten problem wykonując następujące czynności:

  1. Należy otworzyć przeglądarke Mozill Firefox wejść w opcje przeglądarki. W najnowszej wersji przeglądarki należy kliknąć na przycisk znajdujący się w prawym górnym          a następnie wybrać Opcje.
  2. W okienku Opcje wybieramy zakładkę Aplikacje.
  3. Na wyświetlonej liście znajdujemy „Portable Document Format (PDF)” i  rozwijamy menu w kolumnie czynności.
  4. Z otwartego menu wybieramy „Użyj aplikacji Adobe Reader (domyślnej)”
  5. Następnie klikamy OK i uruchamiamy przeglądarkę ponownie.
innowacyjna gospodarka