WDSL
ID:
PIN:
Prędkość:
Prędkość
Okres umowy:
Czas trwania umowy
Opcja:
Aktualności
Poniedziałek, 28.02.2022
INFORMACJA o zmianie Regulaminu

Szanowni Państwo,
od dnia 5 listopada 2021 r. oferujemy naszym klientom, będących konsumentami możliwość
dokonywania płatności w formie gotówkowej.
Zapłata faktury za świadczone przez nas usługi może być dokonywana w dwojaki sposób:
a. przelewem na nasz rachunek bankowy
b. gotówką, w naszych Biurach Obsługi Klienta.
Powyższa zmiana w zakresie zasad uiszczania opłat abonamentowych wynika ze zmiany przepisów
prawa. W związku z tą zmianą, jako podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne, jesteśmy
zobowiązani do umożliwienia naszym klientom, będących konsumentami, dokonania zapłaty za nasze usługi, także w formie gotówkowej.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że powyższa zmiana pozytywnie wpłynie na naszą współpracę,
zwłaszcza gdy preferowanym dla Państwa środkiem płatniczym będzie gotówka.
Nowa treść Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w części dotyczącej sposobu
dokonywania opłat brzmi:
§ 9 ust. 1 Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku, a w przypadku Abonenta będącego
konsumentem, według jego wyboru - przelewem na rachunek bankowy Dostawcy Usług wskazany
na Rachunku lub gotówką - w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług.

Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu w tej części stanowi zmianę warunków Regulaminu w rozumieniu art.60a ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 60a ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w terminie do 30 marca 2022 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej, w trybie wskazanym powyżej, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Piątek, 20.11.2020
INFORMACJA o zmianie Umowy oraz Regulaminu

Spółka Interkonekt Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna z siedzibą w Wolbromiu, NIP: 6372094785, siedziba: ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom, adresy Biur Obsługi Klienta: ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, Wolbrom; ul. Kościuszki 20 Olkusz, e-mail: bok@interkonekt.plwww.interkonekt.pl, telefon: (32) 706 50 01 (zwanym dalej: Operatorem/Dostawcą usług) uprzejmie informują, z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu i Umowy do wymogów prawa, zmianie ulegają wzory Umowy oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem, za pomocą wiadomości e-mail:bok@interkonekt.pl lub nr telefonu (32) 706 50 01, w celu ich ewentualnego wyjaśnienia. Jednocześnie informujemy, że zmiana wzorców Umowy oraz Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu Umowy ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

Zachęcamy Państwa do zaktualizowania zgód w zakresie usprawnienia komunikacji z Operatorem, za pośrednictwem Panelu Klienta.


Jednocześnie informujemy, że zmiana Umowy oraz Regulaminu stanowi zmianę warunków Umowy oraz Regulaminu w rozumieniu art. 60a ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 60a ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej, w trybie wskazanym powyżej, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 


Pełna treść zmian w załączniku - pobierz

Poniedziałek, 23.03.2020
NOWA STRONA FIBER.pl


 Drodzy Klienci

Pracujemy dla Was cały czas, żebyście mogli łączyć się on-line ze światem, znajomymi,  a zwłaszcza rodziną! Od samego początku pandemii zadbaliśmy o to, aby bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników było na pierwszym miejscu.

Dziękujemy Wam za to, że podchodzicie ze zrozumieniem dla naszych działań. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom wdrożyliśmy wiele udogodnień w komunikacji z nami.

Nowa strona umożliwi Państwu szybką i sprawną komunikację z Biurem Obsługi Klienta i Serwisem on-line. Jeszcze więcej informacji o nas i naszej ofercie, nowa szata graficzna, dużo nowości.

Zapraszamy na www.fiber.pl/olkusz/

 

Zespół Fiber

Niedziela, 15.03.2020
Komunikat dla Klientów

Stacjonarne Biura Obsługi Klienta Wolbrom, Olkusz - nieczynne do odwołania !!!

innowacyjna gospodarka